HOME > About Us > Company Overview > Executive Officers

Executive Officers

Last Updated: 2021.10.01
to Japanese page

Position Name
Chairman, President & CEO Tadashi Yanai
President of Global Creative John C Jay
Head of CEO Office Noriaki Koyama
Group Senior Executive Officer Takeshi Okazaki
Shuichi Nakajima
Ning Pan
Yoshihiro Kunii
Takahiro Wakabayashi
Osamu Yunoki
Takao Kuwahara
Taku Morikawa
Takahiro Kinoshita
Daisuke Tsukagoshi
Yukihiro Katsuta
Kazumi Yanai
Koji Yanai
Group Executive Officer Fuminori Adachi
Maki Akaida
Alisha
Yoram Arieven
Hidetsugu Asada
Hiroshi Date
Yoshihito Furuta
Alex Goldelman
Yoko Hara
Makoto Hata
Satoshi Hatase
Makoto Hoketsu
Miyuki Isozaki
Satoshi Katayama
Kunikazu Kawasaki
Yutaka Kikuchi
Tomokazu Kurose
Masanobu Kusaka
Takenari Motoda
Keigo Nakamura
Tetsuro Nakashima
Masahiko Nakasuji
Yukihiro Nitta
Ogura Shinji
Shimpei Otani
Naoki Otoma
Serena Peck
Seiya Sakai
Yoshihide Shindo
Tomoaki Suenaga
Tatsunori Takahashi
Hiroshi Taki
Takahiro Tambara
Dai Tanaka
Dinesh Tandon
Yasuyuki Terashi
Toshihisa Tokunaga
Hiroyuki Uchida
Xiaozhou Wang
Jalin Wu

*Names of Group Senior Vice President are displayed in alphabetical order of surname.

Top of page