HOME > About Us > Company Overview > Executive Officers

Executive Officers

Last Updated: 2018.09.01
to Japanese page

Position Name
Chairman, President & CEO Tadashi Yanai
President of Global Creative John C Jay
Head of CEO Office Noriaki Koyama
Group Executive Vice President Takeshi Okazaki
Shuichi Nakajima
Ning Pan
Yoshihiro Kunii
Osamu Yunoki
Takahiro Wakabayashi
Takao Kuwahara
Taku Morikawa
Group Senior Vice President Alisha
Fuminori Adachi
Yoram Arieven
Hidetsugu Asada
Hiroshi Date
Alex Goldelman
Yoko Hara
Makoto Hata
Satoshi Hatase
Makoto Hoketsu
Miyuki Isozaki
Takuya Jimbo
Atsushi Katayama
Yukihiro Katsuta
Kunikazu Kawasaki
Yutaka Kikuchi
Takahiro Kinoshita
Takeshi Kosaka
Masanobu Kusaka
Takenari Motoda
Tetsuro Nakashima
Masahiko Nakasuji
Yukihiro Nitta
Shin Odake
Shinji Ogura
Mitsuru Ohki
Hiroaki Okazaki
Shimpei Otani
Naoki Otoma
Serena Peck
Andrew Rosen
Seiya Sakai
Tomoaki Suenaga
Hideaki Takada
Hiroshi Taki
Dai Tanaka
Tandon Dinesh
Yasuyuki Terashi
Toshihisa Tokunaga
Daisuke Tsukagoshi
Hiroyuki Uchida
Xiaozhou Wang
Wu Jalin
Kazumi Yanai
Koji Yanai

*Names of Group Senior Vice President are displayed in alphabetical order of surname.

Top of page