HOME > About Us > Company Overview > Executive Officers

Executive Officers

Last Updated: 2019.05.01
to Japanese page

Position Name
Chairman, President & CEO Tadashi Yanai
President of Global Creative John C Jay
Head of CEO Office Noriaki Koyama
Group Executive Vice President Takeshi Okazaki
Shuichi Nakajima
Ning Pan
Yoshihiro Kunii
Takahiro Wakabayashi
Osamu Yunoki
Takao Kuwahara
Taku Morikawa
Takuya Jimbo
Group Senior Vice President Fuminori Adachi
Maki Akaida
Alisha
Yoram Arieven
Hidetsugu Asada
Hiroshi Date
Alex Goldelman
Yoko Hara
Makoto Hata
Satoshi Hatase
Makoto Hoketsu
Miyuki Isozaki
Atsushi Katayama
Yukihiro Katsuta
Kunikazu Kawasaki
Yutaka Kikuchi
Takahiro Kinoshita
Masanobu Kusaka
Takenari Motoda
Keigo Nakamura
Tetsuro Nakashima
Masahiko Nakasuji
Yukihiro Nitta
Shinji Ogura
Hiroaki Okazaki
Shimpei Otani
Naoki Otoma
Serena Peck
Seiya Sakai
Tomoaki Suenaga
Hideaki Takada
Hiroshi Taki
Takahiro Tambara
Dai Tanaka
Dinesh Tandon
Yasuyuki Terashi
Toshihisa Tokunaga
Daisuke Tsukagoshi
Hiroyuki Uchida
Xiaozhou Wang
Jalin Wu
Kazumi Yanai
Koji Yanai

*Names of Group Senior Vice President are displayed in alphabetical order of surname.

Top of page