GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC

GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC

Những sự trưởng thành chỉ có tại đây

Tại GU bạn có thể vượt qua được chính bản thân, có thể học được nhiều kiến thức mới.

Số điện thoại tiếp nhận ứng tuyển.

Trung tâm tuyển dụng làm thêm của GU
(Vào các ngày từ 10:00~19:00)

PAGE TOP