Japan [ 日本 ]

Tuyển nhân viên tại các cửa hàng sắp khai trương

Xem thông tin chi tiết tại đây

Số điện thoại tiếp nhận ứng tuyển.

Trung tâm tuyển dụng làm thêm của GU
(Vào các ngày từ 10:00~19:00)

PAGE TOP

LIFE at FR

>

GU Thông tin tuyển dụng công việc làm thêm