ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

ที่ยูนิโคล่ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าอันดับ 1 ของโลก ดังนั้น เราคาดหวังที่จะได้ร่วมงานกับพนักงานที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจที่จะเติบโตเป็นผู้จัดการร้านสาขาของทางยูนิโคล่ในอนาคต
ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงพร้อมกับเราได้ เรามีโอกาสดี ๆ ให้กับคุณ

รายละเอียดของงาน

 • ให้บริการลูกค้าบนพื้นที่ขาย ห้องลองสินค้า แคชเชียร์ และบริเวณอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมสินค้าในห้องเก็บสินค้า
 • ดูแลสินค้าบนพื้นที่ขายให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
 • ทำความสะอาดภายในร้าน
 • ให้บริการตัดเย็บขากางเกง

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 – 30 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่าวันละ 5 ชั่วโมง
 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ตามเวลาห้าง เปิด-ปิด

ทักษะที่ต้องการ

 • มีใจรักการบริการ สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความกระฉับกระเฉง สุภาพ และเป็นมิตร
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสสำหรับการบรรลุเป้าหมายของยอดขายของร้านค้าประจำเดือน
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัทสำหรับพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดพิเศษตามอายุงาน
 • สำหรับพนักงานหญิง มีสิทธิการลาคลอดระยะเวลานานสุด 365 วัน และได้รับค่าจ้าง 90 วัน
 • สำหรับพนักงานชาย มีสิทธิการลาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร 5 วัน โดยได้รับค่าจ้าง
 • ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในวาระต่าง ๆ ได้แก่ เงินแสดงความยินดีเมื่อพนักงานสมรส, คลอดบุตร หรือเมื่อบุตรเข้าเรียนปีแรก และเงินแสดงความเสียใจเมื่อสมาชิกในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต

เส้นทางอาชีพ

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมความรู้ในการทำงาน และเมื่อสามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนด สามารถที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ และพัฒนาเส้นอาชีพเพื่อเติบโตไปกับบริษัทฯ

เส้นทางอาชีพ

กระบวนการคัดเลือก

1) ผู้สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
โดยฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังจากกรอกใบสมัครเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์งานสำหรับร้านสาขาที่เปิดรับสมัคร
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • Resume
 • ปากกา

3) สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ

PAGE TOP

LIFE at FR

>

UNIQLO ร่วมงานกับเรา

>

UNIQLO ไทย ร่วมงานกับเรา

>

UNIQLO เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตำแหน่งงานว่าง ในร้านค้า